Dydaktyka

Wyposażenie

Kontakt:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Ul. Batorego 64
96-100 Skierniewice

Infrastruktura

Aktualną bazę do kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w warunkach symulowanych stanowią pracownie umiejętności pielęgniarskich:

 

Sala Symulacji Wysokiej Wierności ( 50,59m2) wyposażona w:

 1. Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta,
 2. Wysokiej klasy symulator dziecka wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta,
 3. Wysokiej klasy symulator niemowlęcia wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta,
 4. Łóżko na stanowisko intensywnej terapii,
 5. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem,
 6. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem
 7. Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami
 8. Respirator

 

Pomieszczenie kontrolne (10,44m2):

 1. Zestawy multimedialne do kontroli i symulacji zajęć w Sali WW: /video komputery, system audio, system sterowania fantomem.

 

Sala symulacji ALS (46,13m2):

 1. Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej
 2. Zaawansowany fantom PALS dziecka
 3. Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia
 4. Defibrylator

 

Sala symulacji BLS (49,14m2):

 1. Fantom BLS dorosłego 
 2. Fantom BLS  dziecka
 3. Fantom BLS niemowlęcia
 4. Defibrylator automatyczny – treningowy AED

 

Sala umiejętności pielęgniarskich (70,68 m2):

 1. 6 stanowisk z fantomami pośredniej wierności
 2. Panel łóżkowy z wybranymi mediami
 3. Aparat EKG
 4. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem
 5. Wózek transportowy

 

Sala umiejętności technicznych (50,31 m2):

 1. Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły
 2. Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko
 3. Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę
 4. Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe
 5. Trenażer - dostęp doszpikowy
 6. Trenażer – konikotomia
 7. Fantom noworodka do nauki dostępu donaczyniowego
 8. Model pielęgnacji stomii
 9. Model pielęgnacji ran
 10. Model pielęgnacji ran odleżynowych
 11. Modułowy trenażer umiejętności- głowa

 

Sala do pre/debryfingu

Uzupełnienie wyposażenia pracowni w ramach projektu ułatwia zdynamizowanie ćwiczeń np. z Podstaw pielęgniarstwa, Podstaw ratownictwa medycznego, Badań fizykalnych oraz realizowanie min. 5 % zajęć praktycznych, np. z Podstaw pielęgniarstwa, Promocji zdrowia, Pielęgnowania niepełnosprawnych itd. Dla bardziej efektywnego kształtowania właściwych kompetencji społecznych (postaw) studentów planuje się  również realizację w MCSM części zajęć z Filozofii i etyki zawodu pielęgniarki oraz Psychologii.

Mobilność wyposażenia poszczególnych pracowni oraz posiadany i planowany system audio video umożliwiają dostosowanie funkcjonalności sal i stanowisk ćwiczeniowych do rodzaju i zakresu zajęć oraz planowanych do osiągnięcia efektów uczenia się.

Ścieżki edukacyjne