Kadra
Centrum

Kadra

Kontakt:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Ul. Batorego 64
96-100 Skierniewice

Kadra zarządcza


dr n. med. joanna soin

Profesor PUSB, Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego


dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

Opiekun Kierunku Pielęgniarstwo


Pracownicy MCSM


instruktorzy symulacji medycznej:
osoba

Prof. dr hab. n. med. Edward Kowalczyk

osoba

dr n. med. Iwona Łopacińska

osoba

dr n. o zdrowiu Barbara Sikora

osoba

dr n. o zdrowiu Anna Skura-Madziała

osoba

mgr Cecylia Adamiec

osoba

mgr Zofia Komorowska

osoba

mgr Grażyna Korybut

osoba

mgr Grażyna Majkowska

osoba

mgr Mirosława Maślakiewicz

osoba

mgr Grażyna Muszyńska

osoba

mgr Bogumiła Obarek – Andrzejczak

osoba

mgr Justyna Piotrowska

 

 

technicy symulacji medycznej:
osoba

mgr Maciej Podlasin

osoba

inż. Paweł Gajewski

osoba

inż. Cezariusz Wójcik

O Projekcie Struktura