O Projekcie
Centrum

O Projekcie

Kontakt:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Ul. Batorego 64
96-100 Skierniewice

 

 

dr n. med.
Joanna Soin prof. PUSB

Zarządca MCSM

dr n. med.
Małgorzata Wojciechowska

Zarządca MCSM

o projekcie

Centrum symulacji medycznej Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach zostało utworzone w ramach projektu: “PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z umową nr POWR.05.03.00-00-0011/19-00/3737/2020/90).

Projekt realizowany przez Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

okres realizacji

1 czerwca 2020 - 31 lipca 2022

Cel projektu

Zwiększenie jakości kształcenia praktycznego realizowanego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach poprzez: utworzenie MCSM (remont + wyposażenie); przygotowanie kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej do pracy w MCSM; prowadzenie właściwych działań merytorycznych w MCSM (kształcenie praktyczne studentów oraz działania dodatkowe); do końca lipca 2022 r.

Planowane efekty

 1. Utworzenie programu Rozwojowego PUSB,
 2. Uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w tym utworzenie i wyposażenie:
  1. sali symulacji wysokiej wierności (SSWW)
  2. pomieszczenia kontrolnego do SSWW
  3. sali symulacji ALS
  4. sali symulacji BLS
  5. sali egzaminacyjnej OSCE
  6. sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
  7. sali ćwiczeń umiejętności technicznych,
 3. Nabycie/podniesienie/uzupełnienie kompetencji kadry dydaktycznej PUSB niezbędnych do prowadzenia zajęć w MCSM.
 4. Nabycie/podniesienie/uzupełnienie kompetencji kadry dydaktycznej PUSB niezbędnych przeprowadzania egzaminów w systemie OSCE.
 5. Nabycie /podniesienie/uzupełnienie kompetencji kadry technicznej PUSB niezbędnych do obsługi MCSM.
 6. Opracowanie podręcznika symulacji medycznej oraz scenariuszy symulacyjnych.
 7. Realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w MCSM.
 8. Organizacja i przeprowadzenie zawodów dla studentów SIM CHALLANGE.
 9. Organizacja i przeprowadzenie 2. edycji Letniego Uniwersytetu.

Wartość projektu

Wartość projektu (dofinansowanie): 2 497 952,95 zł,
w tym ze środków europejskich 2 105 274,74 zł,
ze środków dotacji celowej 392 678,21 zł

Kadra