Dydaktyka

Ścieżki edukacyjne

Kontakt:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Ul. Batorego 64
96-100 Skierniewice

Ścieżki edukacyjne dla kierunku pielęgniarstwo w oparciu o MCSM

Wyposażenie Podręcznik Symulacji Medycznej dla Dydaktyków