aktualności

Komunikat dotyczący regulowania opłat za studia

śr, 11.10

Zgodnie z §7, pkt.2 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych student ma obowiązek dokonywać wpłat z tytułu opłat  czesnego w ośmiu ratach każdorazowo do końca danego miesiąca tj.:

* w semestrze zimowym w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń

* w semestrze letnim w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych zawarta w ofercie studiów została przedstawiona w postaci opłat miesięcznych oraz rocznej wynikającej z opłat miesięcznych pomnożonych przez 12. Z uwagi na organizację roku akademickiego, ze względów organizacyjnych, wynikających między innymi z obowiązku naliczania przez Uczelnię odsetek za nieterminowe wpłaty, wpłaty studentów za usługi edukacyjne z tytułu opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych są wnoszone zgodnie z podpisywaną przez studenta umową o warunkach odpłatności w 8 ratach.