aktualności

Artykuł w ukraińskim czasopiśmie naukowym

cz, 06.07

W ukraińskim czasopiśmie naukowym i akademickim, Zbiór prac naukowych, wydawanym przez Narodową Akademię Pedagogicznych Nauk Ukrainy, (NAPN) i dystrybuowanym w całej Ukrainie, ukazał się artykuł promujący Akademię Nauk Stosowanych Stefana Batorego (ANSB) w Skierniewicach: bazę, warunki kształcenia, kierunki i specjalności oraz organizację uczelni. NAPN jest zarządzana przez prof. dra h.c. - Wasyla Grygorewicza  Kremienia, którego artykuły zapraszają do naukowego zgłębiania tego czasopisma. Artykuł pt. O Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego i współpracy naukowej polskich oraz ukraińskich pedagogów zamieszczono w dziale ,,Działalność międzynarodowa” czasopisma, co oznacza, że współpraca NAPN z ANSB - na zasadach symetrycznej wzajemności - stanowi ważny aspekt współpracy obu środowisk naukowych. Możliwość promowania naszej uczelni w środowisku uczonych w Ukrainie jest rezultatem m.in. wizyty delegacji ukraińskich naukowców, reprezentujących znane i uznane uczelnie Ukrainy. W artykule - oprócz historii i kierunków kształcenia - krótko scharakteryzowano rolę całej społeczności akademickiej i lokalnej Skierniewic w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Artykuł: O Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego i współpracy naukowej polskich oraz ukraińskich pedagogów