aktualności

Ankieta dotycząca zachowań etycznych i uczciwości

wt, 26.09

Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej zachowań etycznych i uczciwości w naszej Uczelni. Projekt "VEGA 1/0836/21 OPRACOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO MODELU ZARZĄDZANIA ETYKĄ I UCZCIWOŚCIĄ INSTYTUCJI W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWYCH NA PODSTAWIE  PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ USTANOWIENIA SYSTEMU OKREŚLANIA ATRYBUTÓW DLA JEGO SKUTECZNEGO WDRAŻANIA I FUNKCJONOWANIA" jest realizowany we współpracy z  Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej oraz grupą roboczą ds. utworzenia Krajowej Komisji Etyki RI4SK PS.  

Badania są przeprowadzane na uniwersytetach i w instytucjach badawczych i mają na celu poznanie aktualnego stanu uczciwości i etyki w przedmiotowych organizacjach i są prowadzone w języku narodowym danego kraju.  

Ankieta